Hanna Hakala FIN

Kirillitsa on uuemapoolne kirjasüsteem, milles tähekujud võivad olla esitatud mitmel alternatiivsel moel. Teatud vormide kasutamine eeldab seotud tähtede kujundamist sarnasel viisil. Seosed tähekujude vahel pole alati identsed ning sõltuvad kirjatähe stiilist ja ülesehitusest (suurtäht, roman, italic, kursiiv, seriifideta). Ettekanne keskendub tähekujude erijoontele ja suhestumisele, mida tuleks silmas pidada kirillitsa fontide loomisel ja kasutamisel.