Laura Klimaitė LIT

Laura räägib tekstigraafilistest lahendustest, mida ta oma loomingus kasutab. Nii raamatu- kui plakatikujunduses üritab ta ülesandele läheneda puhtalt tüpograafia abil. Tema lemmikmeetoditeks on sõnade ja lausete vastandamine ja kontrastiprintsiip, loomaks uusi tähendusi; tekstide töötlemine neile uute lõikude lisamisega; töötamine vaid ühe kirjatüübi ja maksimaalselt kahe värviga. Ei midagi ebavajalikku. Kõige võimsamaks vahendiks olgu sõnum ise, idee, mis on edasi antud parimas visuaalses vormis.