Meelis Mikker EST

Kirjavalikute ratsionaalsed õigustused on seotud mingi tehnoloogiaga või loetavusega. Emotsionaalsed põhjendused on rohkemal või vähemal määral kellegi maitse. Kas tellija maitse on sama, mis sihtgrupil? Kui suur töö on sobivate kandidaatide leidmine, kui palju on arukas sinna ressurssi paigutada?